เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

โรงมะขาม เพชรบูรณ์

หมวดหมู่ : อื่นๆ
สถานที่ : เพชรบูรณ์
ขนาด : 1,800 ตารางเมตร

Completed in 2016.